วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประเมินผลการอบรม

ให้ผู้เรียนประเมินผลผ่านบล็อกของผู้เรียนที่อาจารย์ได้เชื่อมโยงบล็อกไปให้แล้ว